Jelenlegi hely

A képzésről / Course Description

A képzés felépítése

A 42 kredites program 14 tárgyat ölel fel, melyben kiemelt szerepet kap az alapozó tárgyak mellett a funkcionális területekhez tartozó elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása, valamint a vezetői kompetenciák fejlesztése.
A minden évben szeptemberben induló két éves program 4 szemeszterből áll, és az oktatásra kéthetente péntek délután - 14.00 és 20.30 óra között - és szombat délelőtt - 9.00 és 15.30 óra között - kerül sor.
A program nyelve az angol.

The structure of the program

The WeSt MBA program is composed of 14 subjects (42 credits), with special attention given to teaching both theoretical and practical subjects, which leads to the development of management competence.
The program - starting in September each year - will be comprised of four semesters. Classes will take place every other week on Friday afternoons, between 2 PM - 8.30 PM, and Saturday mornings, between 9 AM - 3.30 PM.
The language of the program is English.

----

A képzés oktatói

A tanári kar gerincét - 50 - 50 százalékban - a Webster University, valamint a hazai egyetemek neves vezető professzorai alkotják, akik mellett rendszeresen részt vesznek nemzetközileg ismert vendégelőadók, gyakorlati szakemberek is.

Instructors of the program

The instructors are top Webster University professors and well-known, leading professors of Hungarian universities. (50 - 50 per cent of the courses will be taught by American and Hungarian professors). Additionally, internationally respected guest professors and practical experts will be invited to lecture on a regular basis.

----

A részvétel feltételei

A Webster MBA program résztvevői lehetnek mindazok, akik egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A program angolul zajlik, ezért azok a jelentkezők, akik nem angol anyanyelvűek - az amerikai egyetemekre történő jelentkezés értelmében - TOEFL vizsgát kell tenniük. A minimum ponthatár: 560 pont.
Ezen felül - az amerikai egyetemek követelményrendszere alapján - GMAT (matematikai-logikai) tesztet is kell tenni legalább 50 %-os eredménnyel.

A WeSt MBA programra jelentkezők a két vizsgát a Szent István Egyetemen is letehetik. Bővebb információért forduljanak Markó Olga Programmenedzserhez a marko.olga@gtk.szie.hu e-mail címen vagy a (+36 28) 522 000 / 1286-os melléken.

Requirements for participation

The WeSt MBA program may be attended by individuals who have university or college degrees and a minimum of two years of professional experience.

The language of the program is English. Therefore, for students who are not English native speakers, completion of a TOEFL exam with at least 560 points is required. Additionally, all students are required to take a GMAT exam with a score at least 50% to be allowed to begin the program.

Applicants of the WeSt MBA program may take the TOEFL exam at Szent István University.
For further information regarding TOEFL ITP exam please see FAQ or contact Olga Markó at:
marko.olga@gtk.szie.hu, (+36 28) 522 000 / 1286.

Applicants of the WeSt MBA program may take the GMAT exam at Szent István University. The Webster equivalent exam is very similar to the math section of the GMAT.
For further information, please see FAQ or contact Olga Markó at:
marko.olga@gtk.szie.hu, (+36 28) 522 000 ext. 1286

----

A képzés kimenete

A program végén a hallgatók két különálló diplomát kapnak:

  • a Webster University MBA diplomáját
  • a Szent István Egyetem szakosított diplomáját

Degree

At the end of the program students will receive two separate diplomas:

  • MBA diploma of Webster University
  • MBA diploma of Szent István University

----

A képzés díja

A program teljes tandíja a 4 szemeszterre: 10.000 € + 300.000 Ft

Tuition fee

The total tuition fee for the 4 semesters: 10.000 € + 300.000 Ft

----

Akkreditáció

A Webster University MBA programja a következő szervezetek által akkreditált: Higher Learning Commission (USA), BM:BWK (Ausztria), FIBAA (Svájc, Németország, Ausztria).
A Webster University többek között tagja az amerikai AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) szervezetnek is.
A Szent István Egyetem MBA Programja a Magyar Akkreditációs Bizottság MAB által akkreditált.

Accreditation

The Webster MBA Program is accredited by the Higher Learning Commission in the U.S. (this is the new name of the North Central Association) and it is also accredited in Austria by BM:BWK and in Germany and Switzerland by FIBAA.
The Webster University is also Member of AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business).
The MBA Program of the Szent István University is accredited by the MAB (Hungarian Accreditation Committee).